ارتباط با مسئولين پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پستی

تلفن

پست الکترونیک سازمانی

آمنه زارعی

کارشناس نرم افزار

کرمانشاه، 22 بهمن، میدان گلایول، شرکت برق منطقه ای غرب

08338100327

ameneh.zarei[at]ghrec.co.ir

اندازه قلم

+a
-a
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه