امور کارکنان و رفاه
امور کارکنان و رفاه، یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت منابع انسانی شرکت است که وظایف ‏کلی آن، به دو بخش "امور پرسنلی" و" امور رفاهی و بازنشستگی" تقسیم می گردد. اهم وظایف و ‏ماموریت های این امور عبارتند از:‏
1 – امور پرسنلی ‏
o مدیریت جذب و استخدام نیروی انسانی
o صدور احکام و قراردادهای پرسنلی
o تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد لازم در زمینه نیروی انسانی
o اعمال و اجرای قوانین و آیین نامه های اداری و استخدامی
o اجرای آیین نامه مرخصی ها و کنترل و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل
o کنترل و نگهداری مستمر سوابق و مکاتبات پرسنلی بصورت فیزیکی و مکانیزه

‏2 – امور رفاهی و بازنشستگی ‏

o تهیه و تدوین طرح های رفاهی بمنظور ایجاد انگیزش در نیروی انسانی شرکت

o مدیریت خدمات درمانی پرسنل و تلاش برای حفظ بهداشت و سلامت روحی و جسمی ‏کارکنان

o پوشش مستمر و پیوسته بیمه های عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته

o اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به مسائل رفاهی کارکنان و کمک هزینه های ‏قانونی

o انجام امور مربوط به بازنشستگان
Powered by DorsaPortal