ارتباط با مدیران

شماره تماس

نام دفتر

نام و نام خانوادگی          

دفاتر مستقل

38231654

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس علی اسدی

38230021

مشاور

جناب آقای عبدالرضا مرادی

38233615

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

جناب آقای دکتر محمدامین فرجی

38232083

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی

جناب آقای احمدرضا مرادی

38231370

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی

جناب آقای مهندس سید مهدی جمشیدی

38253949

مدیر دفتر روابط عمومی

جناب آقای مهندس مجید چقایی

38100320

مجری طرح پدافند غیر عامل , مدیریت بحران و ایمنی

جناب آقای دکتر فرزاد حبیبی

معاونت هماهنگی

38258728

معاون هماهنگی

جناب آقای فریدون امینی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

38232082

معاون برنامه ریزی و تحقیقات

جناب آقای مهندس کامبیز اکیا

38242149

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

جناب آقای مهندس محمد میرزایی

38248213

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 

سرکار خانم مهندس مریم کرمانشاچی

38256969

مدیردفترتعرفه وخدمات مشترکین

جناب آقای مهندس پژمان مقصودی

38248592

مدیر دفتر بودجه

سرکار خانم نسرین یارمحمدی

38254841

مجری طرح تولید پراکنده

جناب آقای مهندس سعید شهبازیان

38237379

سرپرست دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

جناب آقای مهندس سعید شهبازیان

معاونت بهره برداری

38232086

معاون بهره برداری

جناب آقای مهندس امیر سوداگر صحرایی

38258729

مجری طرح تله متری و مخابرات

جناب آقای مهندس شهریار سبحانی

38231205

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات

جناب آقای مهندس معین لبابی میرقوامی

38245724

مدیر دفتر فنی انتقال

جناب آقای مهندس سجاد قزوینه

38230371

مدیرامور انتقال برق استان کرمانشاه

جناب آقای مهندس کورش شهبازی

08733714729-30

08733714704

مدیرامور انتقال برق استان کردستان

جناب آقای مهندس ناجی قادر نژاد

08432235192-4

مدیرامور انتقال برق استان ایلام

جناب آقای مهندس داریوش باقری

38259986

مدیر دفتر بازار برق

جناب آقای مهندس فرزاد شعبانی

معاونت طرح و توسعه

38231949

معاون طرح و توسعه

جناب آقای مهندس علیرضا ناصری

38242583

مدیر دفتر مهندسی طرحها

جناب آقای مهندس کامران منصوری

38245725

مجری طرح خطوط (کرمانشاه)

جناب آقای مهندس جبار نادریان

38256949

مجری طرح پستها (کرمانشاه )

جناب آقای دکتر پوریا گوهر شناسان

38256979

مجری طرح خطوط ایلام

جناب آقای مهندس سعید موقوفه

38235045

مجری طرح پستها (ایلام)

جناب آقای مهندس کیوان کرانی

38212021

مجری طرح خطوط(کردستان)

جناب آقای مهندس بابک افشاری

38232001-2462

مجری طرح های اصلاح و بهینه سازی

جناب آقای مهندس خسرو مهر آور

38100332

مجری طرح ساختمان

جناب آقای مهندس ایرج بهرامی

معاونت مالی و پشتیبانی

38232912

معاون مالی و پشتیبانی

جناب آقای حمیدرضا فرزایی

38230634

مدیر امور تدارکات و قراردادها

سرکار خانم فرشته خاموشی

38227931

مدیرامورمالی وذیحسابی

جناب آقای پرویز چقازردی

معاونت منابع انسانی

38231652

معاون منابع انسانی

جناب آقای قباد شیرزادی

38256989

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

جناب آقای مهندس اصغر صادقی

38233055

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

سرکار خانم آرزو احمدی

38227110

مدیر امور کارکنان و رفاه

سرکار خانم سهیلا کرمی

38256989

مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها

جناب آقای حمیدرضا جمیاری

اندازه قلم

+a
-a
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه