امور مالی و ذیحساب
معاونت مالی و پشتیبانی یکی از معاونتهای پنجگانه شرکت برق منطقه ای غرب می باشد که در حال حاضر دو حوزه امور مالی و ذیحسابی و اداره نظارت بر خدمات را تحت پوشش دارد . از وظایف این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود

امور مالی و ذیحسابی :

کنترل و هماهنگ نمودن فعالیتهای مالی شرکت در قالب بودجه ، حسابداری جاری ، حسابداری طرحها ، حسابداری تاسیسات و قیمت تمام شده ، حسابداری طرحهای عمرانی ، تنظیم اسناد و دفترداری ، حسابرسی داخلی ، عملیات مالی مربوط به ذیحسابی که از طرف دارایی یا سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ سده و نظارت کلی در اجرای صحیح آیین نامه های مالی

- اجرای عملیات مالی و حسابداری شرکت و نگهداری حسابهای مربوط به وصول و پرداخت وجوه ، پیگیری جهت وصول مطالبات شرکت ، تهیه و تنظیم دستورالعمل های مالی جهت اجراء و رسیدگی مستمر جهت اطمینان از رعایت مقررات

- انجام و نظارت و کنترل فعالیتهای پولی و بانکی شرکت

- تامین اعتبار دستور کارها و وجوه نقدی مورد احتیاج جهت فعالیتهای جاری و تاسیساتی شرکت براساس مقررات

- برنامه ریزی جهت هماهنگ نمودن عملیات مالی و گزارش فعالیتهای مربوط به آن از طریق تنظیم آمار مالی ، صورتهای مالی و تراز نامه و صورت سود و زیان

- پاسخگویی به حسابرسان داخلی و خارجی در راستای اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های جاری

نظارت برخدمات :

- نظارت بر عملکرد نقلیه و پارکینگ

- نظارت بر عملکرد خدمات ارائه شده به پرسنل نظیر نظافت محیط اداره ، سالن غذاخوری ، پذیرایی ها ، فضای سبز ، چاپ و انتشارات ، تاسیسات و سرویسهای بهداشتی
Powered by DorsaPortal