دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
در پی تشکیل شورای تحقیقات برق وزارت نیرو در سال 1369 که مسئولیت پیشبرد کمی و کیفی امر تحقیقات در صنعت برق را به عهده دارد، دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای غرب در سال 1374 فعالیتهای خود را آغاز نمود، اما عملا" تا سال 1376 فعالیت جدی و گسترده ای را آغاز نکرده بود و با تشکیل کمیته مرکزی تحقیقات برق در منطقه غرب کشور و با تفویض اختیاراتی که از ستاد صنعت برق به آن کمیته در همان سال واگذار گردید، فعالیتهای دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات نیز آغاز گردید.

شرح وظایف سازمانی این دفتر به شرح ذیل می باشد:
 
1-جمع آوری و تدوین نیازهای تحقیقاتی، اولویت بندی و اجرایی نمودن آنها با رعایت مقررات شورای تحقیقات برق از طریق مراکز ذی صلاح تحقیقاتی و دانشگاهها و همچنین ایجاد و ترویج فرهنگ تحقیقات.
2- حمایت از فعالیتهای علمی کارکنان و اشاعه دانش و برنامه ریزی و نظارت در جهت بکارگیری استانداردها در سطح شرکت و همکاری در تدوین استانداردهای صنعت برق.
3- هماهنگی و پیگیری ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین.

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات علاوه بر فعالیتهای تحقیقاتی، در زمینه ترجمه و چاپ کتاب نیز اقدام نموده که ماحصل این امر ترجمه و چاپ سه عنوان کتاب با عناوین: 1- ارزیابی کیفیت توان 2– تجربیات راه اندازی و تعمیرات سیستم قدرت 3- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت میباشد.

ارتباط با ما:

کرمانشاه – 22 بهمن – خ برق- میدان گلایول - شرکت برق منطقه ای غرب – دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

آدرس پست الکترونیک دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات: Research@ghrec.co.ir

شماره تلفن مستقیم دفتر: 38236293 - 083

شماره دورنگار دفتر: 38232082 – 083
Powered by DorsaPortal