دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات متشکل از بخشهای "آمار و اطلاعات مدیریت "و "شبکه و سخت افزار" و " سیستم ها و نرم افزار ها" و"GIS" می باشد که این وظیفه توسط تعداد 11 نفر کارشناس و 1تکنسین انجام می پذیرد .
 
از عمده وظایف این دفتر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تهیه و اجرای برنامه توسعه و ارتقای فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب اهداف، استراتژیها، سیاستهای شرکت

- بودجه ریزی و تهیه برنامه های سالیانه همچنین کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها

- پیگیری ، اجرا و نظارت بر استقرار سیستمهای جدید سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه و استفاده از نتایج حاصل از پیشرفتهای تکنولوژی در جهت بالا بردن سطح کارایی کارکنان و در صورت لزوم حذف برنامه های غیرضروری و خارج از رده و ارتقاء سیستمهای موجود با تکنولوژی روز

- نگهداری و تعمیرات و بازدید دوره ای سخت افزارها و نرم افزارهای شرکت

- جمع آوری اطلاعات، تحلیل، تهیه گزارشات آماری ماهیانه و سالیانه شرکت

- نظارت بر بروزرسانی اینترانت و وب سایت (پورتال)

- استقرارGIS و پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی برق غرب
Powered by DorsaPortal